Fyrir sölu

Gott ráð áður en sala á íbúð er áformuð er að fá staðfestingu á stærð hennar miðað við núgildandi lög og reglur. Sama gildir um kaupendur fateigna.

Ástandsskoðun dæmisaga

Lítil dæmisaga um ástandsmat áður en kauptilboð er gert. 
Dæmisagan er raunveruleg. 
Ungur kaupandi leitaði til Eignaskiptingar ehf um aðstoð við kaup á raðhúsi á góðum stað í bænum. Sölulýsing gerð af fasteignasala sagði húsið mikið endurbætt og í góðu ástandi að utan.

 Raunveruleikinn er ekki alveg sá sami. Vissulega voru eldhúsinnréttingar endurnýjaðar ásamt fleiru. Húsið þarfnast málunar og lagfæringar að utan, ekki kom það fram á söluyfirliti. Þó er sýnu verst að leki er í vegg milli aðliggjandi raðhúss og í útvegg. Vatnskemmdir voru sýnilegar í veggjum og raki mældist þar. Sölulýsingin sagði ekkert um þetta atriði. (hér líkur raunveruleikanum)
Ef við hugsum aðeins fram í tíman og kaupsamningur hefði verið gerður. Nýr eigandi tæki við húsinu tómu og sér þá þessar skemmdir. Hann er auðvitað ekki sáttur við að kaupa lekt hús. Vill fá afslátt frá seljanda sem hann vill sennilega ekki veita. Málið endar hjá Héraðsdómi sem fellir dóm. Annar aðilinn er ekki sáttur við málalok og vísar málinu til Hæstaréttar...... 
Tíma aðila málsins er óskaplega illa varið vegna heimsókna til lögmanna og tilheyrandi aðila s.s. dómkvaddra matsmanna og svo framvegis. Fyrir utan vanlíðan og leiðindi sem skapast af málaferlum og svo ekki sé minnst á þann kostnað sem svona mál leiða af sér. Fyrir aðra er þetta auðvitað sóun á almanna fé. 
Ástandslýsingin sem Eignaskipting ehf gerði er til að lýsa hlutlaust ástandi hússins eins og það er í. Ekki gerð fyrir seljanda né kaupanda til ávinnings. Hlutleysi er gætt svo og staðreynda. Með skýrslunni er málið opnað og gengið frá því áður en til ofangreinda atriða kæmi. 
Eignaskipting ehf er á þeirri skoðun að seljandi eigi að láta gera svona ástandsmat til að sýna væntanlegum kaupendum. 
Fasteign sem hefur verið ástandskoðuð af til þess bærum aðilum ætti í augum kaupenda að vera álitlegra og seljandi trúverðugri. Minni líkur eru á og líklegast engar, að eftirmáli væri eftir slík viðskipti. Til hagsbótar fyrir þjóðarbúið.

Örvar Ingólfsson

eignaskipting logoForsvarsmaður Eignaskiptingar ehf er Örvar Ingólfsson húsasmíðameistari og matsfræðingur . Örvar hefur auk þess löggildingu samkvæmt lögum nr. 26/1994 í gerð eignaskiptayfirlýsinga síðan 1996. Reynsla Örvar allt frá 1996 eða í 16 á er mikil í gerð eignaskiptayfirlýsinga. Frá 200 íbúðum fyrir Byggingarfélag námsmanna til Skíðaskála ÍR og Víkings í Bláfjöllum og allt þar á milli. Samhliða gerð eignaskiptayfirlýsinga hefur hann gert skráningartöflur vegna ýmisa mannvirkja. Sem dæmi má nefna Árbæjarsundlaug og Hljómahöllin í Reykjanesbæ. Ekki má gleyma öllum einbýlishúsunum og sumarbústöðum víðsvegar um land. Einnig hefur Örvar margra ára reynslu úr verktakastarfsemi auk þess að hafa starfað um hríð sem mælingamaður hjá Félagi byggingariðnaðarmanna í Hafnarfirði sem síðar sameinaðist Félagi iðn og tæknigreina (F.I.T ). Þar var mælt upp fyrir smiði, múrara og pípulagningarmenn. (uppmæling). Eignaskipting ehf býr því yfir yfirgripsmikilli reynslu og góðri þekkingu á uppmælingarkerfum iðnarmanna, sem nýtist við kostnaðarmat. Örvar hefur lokið diplómanámi frá Háskólanum í Reykjavík sem skoðunarmaður fasteigna, kostnaðarmatsmaður, tjónamatsmaður og dómkvaddurmatsmaður. Námið gefur heitið Matsfræðingur. Áður var Örvar í Háskóla Íslands í Matstækninámi. Þessi nám eru sérsniðin fyrir skoðun fasteigna og að reikna út kostnað við hugsanlega galla eða það betur má fara. Örvar er félagi í Matsmannafélagi íslands M.F.Í.

10 spurningar áður en fasteignaviðskipti fara fram

  1. Er eignin ástandskoðuð?
  2. Er stærð eignarinnar rétt skráð miðað við lög og reglur í dag.
  3. Var viðhald eignarinnar eðlilegt.
  4. Hvernig var úttektum byggingaryfirvalda háttað af byggingaraðila.
  5. Er húsið í samræmi við gildandi teikningar.
  6. Er til nýlegur eignaskiptasamningur yfir eignina.
  7. Er lóð skipt eða óskipt?
  8. Er örugglega verið að selja/kaupa geymslu, eða önnur rými sem réttilega tilheyra eigninni.
  9. Hvernig er öðrum réttindum háttað s.s. byggingaleyfi ef til eru o.s.fv. ??
  10. Hvernig er með bílastæðamál.

 

Bregðast verður hratt við þegar vart verður við skemmdir. Nú býðst auðeldari, nákvæmari og hagkvæmari skoðun með dróna.

Með dróna er hægt að skoða fúa og steypu skemmdir, þak skemmdir, glugga skemmdir, skemmdir á rennum ásamt mörgu fleiru. 

Það borgar sig að skoða málið áður en það er orðið of seint.